Onderzoek "Preventief fouilleren"  20 februari
De gemeente Groningen begint binnenkort een proef met het preventief fouilleren 
van burgers. De politie mag zonder gerichte verdenking fouilleren,
als zij een risico verwacht.
Vindt u preventief fouilleren een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja 80
Nee 17
Weet niet / geen mening 4