Onderzoek "Nationale Kliklijn"  20 februari
De nationale kliklijn (0800-7000) levert meer tips op dan verwacht. 
Het project Meld Misdaad Anoniem leverde afgelopen halfjaar ruim 
25 duizend meldingen op, waarvan 18 procent bruikbaar is. 40% van de
 tips die binnenkwamen ging over drugshandel, en vooral over hennepkwekerijen 
in woonbuurten. 10% van de meldingen heeft betrekking op illegalen. Namen
 van bedrijven waar illegalen werken of bijvoorbeeld de locatie van pensions 
waar groepen verblijven, worden doorgegeven aan de telefonisten in Driebergen,
die vervolgens de potitie inlichten.
Kent u de tiplijn?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 42
Weet niet / geen mening 1
Stoort u zich wel eens aan hennepkwekerijen?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 59
Weet niet wat hennepkwekerijen zijn / geen mening 11
Zou u bedrijf waarvan u weet of vermoedt dat er illegalen werken,   
opgeven aan de kliklijn?  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 55
Weet niet / geen mening 15
Welke soort overtredingen of misdrijven zou u wel opgegeven bij het project  
 Meld Misdaad Anoniem, en niet direct bij de politie?  
in procenten van Allen
Kinderporno 61
Moord en doodslag 54
Brandstichting 47
Diefstal 40
Milieu-delicten 35
Hennepkwekerijen 32
Bijstandsfraude 29
Verzekeringsfraude 27
Illegaal vuurwerk 24
Bedrijven met illegalen in dienst 20
Geen van allen 9
Bent u voor landelijke invoering?  
in procenten van Allen
Ja 82
Nee 9
Weet niet / geen mening 9
Een tipgever  heeft het recht om te weten wat er met zijn of haar tip is gebeurd  
in procenten van Allen
Eens 54
Oneens 35
Weet niet / geen mening 11