Onderzoek "Greenpeace's blokkade tegen Irak"  20 februari
Greenpeace heeft vanochtend in de haven van Rotterdam het vertrek van een 
militair transport bestemd voor Irak, proberen te voorkomen. De milieu-
organisatie heeft de Rainbow Warrior II ingezet en vier rubberboten en kano's.
Greenpeace, vooral bekend als milieubeweging, wil met de blokkade ook 
recht doen aan het woordje 'peace' in haar naam. In een verklaring zegt de 
organisatie dat een eventuele oorlog 'verwoestende gevolgen zal hebben 
voor mens en milieu.'
Keurt u deze actie goed?  
in procenten van Allen
Ja 37
Nee 56
Weet niet / geen mening 8
Bent u ook bang dat een oorlog tegen Irak verwoestende gevolgen zal   
hebben voor mens en milieu?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 18
Weet niet / geen mening 5
Vindt u dat Greenpeace zich zou moeten beperken tot ‘pure’ milieuacties  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 42
Weet niet / geen mening 7