Onderzoek "Enquetes Betuwelijn & HBO ?"  20 februari
De Tweede Kamer heeft gisteren gesproken over de fraude met niet bestaande 
studenten in het HBO en de overschrijdingen van de Betuwelijn. Men denkt in
 beide gevallen aan een parlementair onderzoek of een Parlementaire Enquete. 
Een parlementair onderzoek is wat kleiner van opzet en worden getuigen niet 
onder ede gehoord. Bij een Parlementaire Enquete worden getuigen wel onder 
ede gehoord. 
Wat vindt u ten aanzien van de fraude met niet bestaande studenten in het HBO?  
in procenten van Allen
Er moet een parlementaire enquete gehouden worden 29
Er moet een parlementair onderzoek gehouden worden 27
Het is voldoende dat het Ministerie zelf en het OM onderzoek doet 37
Weet niet / geen mening 7
Wat vindt u ten aanzien van de overschrijdingen van de Betuwelijn?  
in procenten van Allen
Er moet een parlementaire enquete gehouden worden 40
Er moet een parlementair onderzoek gehouden worden 32
Het is voldoende dat het Ministerie zelf en het OM onderzoek doet 19
Weet niet / geen mening 9
Wat vindt u erger: de fraude die een groot aantal HBO scholen hebben gedaan   
door niet bestaande studenten op te voeren, of de steeds meer toenemende   
grote overschrijdingen van de kosten van de Betuwelijn?  
in procenten van Allen
Fraude HBO 24
Overschrijding kosten Betuwelijn 40
Beide even erg 32
Weet niet / geen mening  3