Onderzoek "Stijgende werkloosheid" 19 februari
Vandaag maakte het Centraal Bureau voor Statistiek bekend dat in de
maanden november 2002 januari 2003 Nederland 321 duizend werklozen
kende, een stijging van 70 duizend ten opzichte van het jaar daarvoor.
De economie kwakkelde al een tijd en het ziet er niet naar uit dat Nederland
snel uit de recessie raakt.
Maakt u zich zorgen over uw toekomst?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 51
Weet niet / geen mening 1
Mijn zorgen uiten zich in:  
in procenten van  
Gesprekken thuis 38
Gesprekken met vrienden / familie 37
Gesprekken op werk 26
Piekeren 20
Slecht humeur 11
Ik heb geen zorgen 34
Houdt u nu rekening met de mogelijkheid dat u uw baan kan verliezen?  
in procenten van Allen
Ja 19
Nee 53
Ik heb geen baan op dit moment en ben werkloos 7
Ik werk niet en ben niet werkloos 20
Weet niet / geen mening 1
Denkt u dat solliciteren lastiger is geworden?  
in procenten van Allen
Ja 82
Nee 13
Weet niet / geen mening 5
Doet u de laatste tijd nog grote uitgaven?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 38
Ik doe nooit (grote) uitgaven 9
Weet niet / geen mening 3
Vindt u dat de neergaaande economie ook positieve gevolgen heeft?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 65
Weet niet / geen mening 10
Denkt u dat de vooruitzichten snel beter worden?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 58
Weet niet / geen mening 16