Onderzoek "Genetisch aangepast voedsel"  19 februari
Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
is genetisch aangepast voedsel niet gevaarlijker voor de gezondheid dan
 gewoon voedsel.
Heeft u een probleem met genetisch aangepast voedsel?  
in procenten van Allen
Nee, geen probleem 50
Ja, daar heb ik (veel of enkele)  bezwaren tegen 38
Ik weet niet wat genetisch aangepast voedsel is 6
Weet niet / geen mening 6
Genetisch aangepast voedsel is een gevaar voor het milieu  
in procenten van Allen
Eens 30
Oneens 44
Weet niet / geen mening 26
Genetisch aangepast voedsel is een gevaar voor de gezondheid van de mens  
in procenten van Allen
Eens 30
Oneens 47
Weet niet / geen mening 23
Het veranderen van menselijk genetisch materiaal zou principieel verboden  
zou moeten worden (ongeacht de gevolgen)  
in procenten van Allen
Eens 46
Oneens 40
Weet niet / geen mening 14
Alleen experts kunnen een goed oordeel over genetische manupilatie  vellen  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 38
Weet niet / geen mening 13