Onderzoek "Generaal pardon en schrijnende gevallen"  19 februari
De Immigratie en Naturalisatie Dienst verwerkt mensen die asiel zoeken
in Nederland de laatste jaren sneller en er komen minder mensen naar binnen.
Toch zijn er nog vele duizenden asielzoekers die al jaren wachten op een
beslissing. Intussen burgeren zij niet in en mogen zij niet werken. Een deel
van de afgewezen asielzoekers verdwijnt in de illegaliteit, met alle gevolgen
van dien. Volgens sommigen is een goede oplossing een generaal pardon
voor asielzoekers – daarna zouden de regels voor nieuwe asielzoekers
flink aangescherpt kunnen worden. Een andere benadering van het  
asielzoekersprobleem is het oplossen van de  zogenaamde ‘schrijnende
gevallen’. Deze mensen bevinden zich onder de groep asielzoekers die al
meer dan 5 jaar in de procedure zit en maar geen uitsluitsel over hun
 verblijfsvergunning krijgt. Op grond van humantaire redenen zouden
speciale gevallen toch een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen.
Bent u voor een generaal pardon voor asielzoekers?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 46
Weet niet / geen mening 6
Bent u voor een regeling voor de ‘schrijnende gevallen’?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 18
Weet niet / geen mening 5
Hoeveel mensen moeten onder een regeling van de schrijnende gevallen  vallen?  
in procenten van Allen
minder dan 1000 22
tussen 1000-2000 12
tussen 2000-3000 6
tussen 3000-5000 8
tussen 5000-10000 7
meer dan 10000 4
Geheel tegen de regeling 13
Weet niet / geen mening 28