Onderzoek "Vuile stranden in Nederland?"  18 februari
De Noordzee is zo vervuild geraakt dat zwemmers er een verhoogd
gezondsheidsrisico lopen,volgens de ANWB. Oorzaak zijn de vele lozingen
van ongezuiverd rioolwater. Niet één strand krijgt dit jaar een Blauwe Vlag,
het internationale symbool voor schone stranden.Vorig jaar hadden nog 8
Nederlandse stranden zo'n vlag.
Vindt u de standen vuiler geworden, de laatste jaren?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 12
Ik kom nooit op Nederlandse stranden 37
Weet niet / geen mening 10
Wist u van het bestaan van het vlaggensysteem?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 43
Weet niet / geen mening 1
Bent u wel eens niet gaan zwemmen, omdat het water er vervuild uit zag?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 24
Ik kom nooit op Nederlandse stranden 24
Weet niet / geen mening 2
Bent u wel eens niet gaan zwemmen, omdat er een ‘officiele’ indicatie was  
dat het water niet schoon was?  
in procenten van  
Ja 24
Nee 45
Ik kom nooit op Nederlandse stranden 24
Weet niet / geen mening 7