Onderzoek "Smurfenspray"  18 februari
Voor het Rotterdamse openbaarvervoer bedrijf RET is een nieuw middel
bedacht in de strijd tegen agressieve reizigers.  De zogenaamde ‘smurfenspray’
schakelt de relschopper uit met een dikke laag schuim op zijn of haar gezicht.
Die houdt aan het schuim een blauw gezicht over – vandaar de
naam ‘smurfenspray’. De verf is onschadelijk, maar zit er zeker drie dagen op.
De politie is niet enthousiast over het idee van de smurfenspray. Het doet
denken aan de schandpaal van vroeger.
De smurfenspray  is een goed idee  
in procenten van Allen
Eens 70
Oneens 25
Weet niet / geen mening 5
De ‘schandpaal’ methode (zoals vroeger pek met veren) …  
in procenten van Allen
Is iets uit het verleden, wat niet meer terug moet komen 38
Kan best wel heringevoerd worden 56
Weet niet / geen mening 6
De politie denkt dat het gebruik van dergelijke wapens alleen maar  
 tot meer geweld leidt. Denkt u dat ook?  
in procenten van Allen
Ja 32
Nee 52
Weet niet / geen mening 16
Denkt u dat het effect van de smurfenspray, een blauw gezicht,  door  
sommige jongeren als een ereteken kan worden gezien?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 47
Weet niet / geen mening 11