Onderzoek "Verzorgingstoeslag idee van De Geus"  17 februari
Minister De Geus (Sociale Zaken) wil niet-werkende ouders met kinderen 
een 'verzorgingstoeslag' geven via de belastingen. ,,Je ziet dat ouders die 
gebruik maken van kinderopvang daar een overheidsbijdrage voor krijgen. 
Mensen die dat niet doen, krijgen niets. Dat is in mijn ogen niet rechtvaardig.''
Vindt u het plan van De Geus een goed plan?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 39
Weet niet / geen mening 7
Het is een taak  van de overheid om mensen te stimuleren om te gaan werken  
in procenten van Allen
Eens 76
Oneens 21
Weet niet / geen mening 3
De overheidsbijdrage aan de kinderopvang is een stimulans om te gaan werken  
in procenten van Allen
Eens 63
Oneens 32
Weet niet / geen mening  5