Onderzoek "Parlementiare enquete Betuwelijn"  17 februari
Inmiddels blijkt de Betuwelijn meer dan 3 keer zoveel te kosten als 
oorspronkelijk gedacht, namelijk 5 miljard euro en zal er daarnaast nog eens 
15 a 25 miljoen euro per jaar bijgepast moeten worden aan beheers- en 
onderhoudskosten. Allerlei doelstellingen rondom deelname bedrijfsleven, 
milieu, vermindering files e.d. zullen niet worden gehaald. Zowel ministers 
van het CDA, VVD, PvdA en LPF hebben een verantwoordelijkheid.
Vindt u dat het tijd wordt voor een Parlementaire Enquete naar   
hoe dit alles heeft kunnen gebeuren?  
in procenten van Allen
Ja 76
Nee 20
Weet niet / geen mening 4