Onderzoek "Amerikaans transport over Nederland"  17 februari
Demissionair Miniser van Defensie Kamp is gisteren akkoord gegaan
met een verzoek van de Verenigde Staten om gebruik te maken van 
(lucht)havens zoals Schiphol, voor het transport van mankracht en materieel.
Per spoor is vanochtend materieel uit Duitsland naar Rotterdam vervoerd. 
De komende dagen worden nog tanks, manschappen en apparatuur met
 treinen vervoerd. CDA en VVD staan positief tegenover dergelijke steun. 
Maar de PvdA is bang dat deze medewerking overvloeit in een voorbereiding 
op een oorlog waar de PvdA tegen is.
Keurt u Amerikaans transport over ons land goed?  
in procenten van Allen
Ja 58
Nee 36
Weet niet / geen mening 6
Vindt u dat, met het VS-transport over eigen grondgebied, Nederlandse   
deelname aan een mogelijke oorlog dichterbij is gekomen?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 46
Weet niet / geen mening 3
Nu de transporten een feit zijn, keurt u de Nederlandse bewaking daarvan goed?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 23
Weet niet / geen mening  3