Onderzoek "Blix rapport 14 februari", 14 februari
Vanmiddag presenteert Hans Blix het rapport over de wapeninspecties 
in Irak aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Als Irak slechts gedeeltelijk voldaan heeft aan de eisen van de Verenigde   
Naties (resolutie 1441), moet er toch snel en militair worden ingegrepen  
in procenten van Allen
Eens 24
Oneens 65
Weet niet / geen mening 11
Als Irak niet voldaan heeft aan de eisen van de Verenigde Naties  
(resolutie 1441), moet er snel en militair worden ingegrepen.  
in procenten van Allen
Eens 42
Oneens 43
Weet niet / geen mening 15