Onderzoek "Meldpunt Agressief Rijgedrag"  14 februari
De politie Limburg-Zuid heeft, als eerste in Nederland, een Meldpunt
Agressief Rijgedrag ingesteld. Het is een kliklijn waar wegpiraten kunnen 
worden aangemeld. Er zijn nu zo'n duizend klachten binnengekomen.
Er blijken bij de klachtenlijn veel klachten over dezelfde personen 
binnen te komen: de ‘veelplegers’. Zeventien Zuid-Limburgse bumperklevers, 
afsnijders, rechts inhalers, door-roodrijders en verkeerd voorsorteerders 
moet nu opnieuw rijexamen doen. Als zij zakken, zijn ze hun rijbewijs kwijt.
Volgens het verkeershandhavingsteam Limburg-Zuid waren de agressieve 
weggebruikers (alleen mannen), grofweg te verdelen in twee groepen: 
jongeren 'in snelle Golf GTI-tjes' en managers of vertegenwoordigers 
 'in comfortabele leasebakken'.
Vindt u een kliklijn voor wegpiraten een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 18
Weet niet / geen mening 7
Vindt u opnieuw rijexamen doen (en eventueel opzegging van rijbevoegdheid)  
een te zware straf voor ‘veelplegers’?  
in procenten van Allen
Ja, dat is te zwaar 15
Nee 81
Weet niet / geen mening 3
Heeft u wel eens last van wegpiraten op de weg?  
in procenten van Allen
Ja 78
Nee 17
Weet niet / geen mening / kom nooit op de openbare weg 5
 Zou u een wegpiraat aanmelden bij de kliklijn?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 41
Weet niet / geen mening / kom nooit op de openbare weg 11
Heeft u wel eens de politie gebeld om melding van een wegpiraat te maken?  
in procenten  Allen
Ja 8
Nee 91
Weet niet / geen mening / kom nooit op de openbare weg 1
De Zuid-Limburgse aanpak zorgt voor veilige en prettige wegen  
in procenten  Allen
Eens 64
Oneens 24
Het is al veilig en prettig op de autoweg 4
Weet niet / geen mening 9
Wat vindt u van de onderverdeling in Golf GTI-tjes en comfortabele leasebakken?  
in procenten  Allen
Dat beeld klopt helemaal 33
Het zijn vooral de jongeren 'in snelle Golf GTI-tjes' 8
Het zijn vooral managers of vertegenwoordigers 'in comfortabele leasebakken' 3
Het beeld klopt een beetje  46
Het klopt totaal niet 3
Er zijn geen agressieve weggebruikers 1
Weet niet / geen mening  8
Landelijke invoering van Meldpunt?  
in procenten  Allen
Voor 75
Tegen 18
Weet niet / geen mening  7