Onderzoek "Schrijnende gevallen: de LPF"  13 februari
De LPF heeft voorgesteld een aantal van de asielzoekers die al meer dan
5 jaar in de procedure zitten en maar geen uitsluitsel krijgen, 
een verblijfsvergunning te verschaffen: de ‘schrijnende gevallen’.
LPF-minister Nawijn en LPF-Kamerlid Varela zeggen nadrukkelijk 
dat het niet om een generaal pardon gaat. Per geval moet bekeken 
worden of op grond van humanitaire gronden een verblijfsvergunning
 kan worden verstrekt.
Bent u voor een dergelijke regeling?        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 67 58 77 51
Nee 27 34 17 43
Weet niet / geen mening 6 8 6 6
Bent u voor een 'generaal pardon' voor asielzoekers?        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 29 15 46 13
Nee 66 81 48 84
Weet niet / geen mening 5 4 6 3
Als regeling van de schrijnende gevallen doorgaat, denkt u dat de politiek        
daarna de regels voor asielzoekers zal verscherpen?        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 62 56 62 62
Nee 26 35 23 28
Weet niet / geen mening 12 10 15 10
Vindt u dat de regels voor asielzoekers scherper moeten?        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja, ze moeten scherper 60 68 45 85
Nee, ze moeten minder scherp 10 3 17 0
Nee, ze zijn precies scherp genoeg 25 26 30 13
Weet niet / geen mening 5 3 9 2
Het aantal asielzoekers is al een paar jaar aan het dalen. Dat komt door        
in procenten    CDA PvdA VVD
Het strenge asielbeleid onder Paars-II 49 39 62 45
Nederland / West-Europa is niet zo aantrekkelijk meer voor asielzoekers 41 46 38 41
De aandacht die Pim Fortuyn voor dit thema vroeg 32 43 16 37
Minder asielzoekers, want de ellende elders is minder geworden 7 6 5 9
Andere reden  5 5 5 5
Weet niet / geen mening    5 7 5 5