Onderzoek "Prinses Margarita's beschuldigingen"  13 februari
Prinses Margarita, de dochter van Prinses Irene, heeft in twee interviews 
haar beleving van de waarheid omtrent de Koninklijke familie uit de 
doeken gedaan. Zij en haar man De Roy van Zuydewijn beschuldigen 
(aangetrouwde) familieleden, van dubbele moraal (Margarita’s vader),
afluisterpraktijken, een drankgelag, jaloezie en andere onverkwikkelijke zaken.
Deze beschuldigingen  
in procenten van Allen
Zijn waar 12
Bevatten een kern van waarheid, maar zijn overdreven 56
Zijn volledig uit de duim gezogen 5
Weet niet / geen mening 27
Deze affaire schaadt het aanzien van de Koninklijke familie  
in procenten van Allen
Eens 28
Oneens 58
Weet niet  / geen mening 14