Onderzoek "Variabele prijzen OV?"  11 februari
Voorzitter Testa van het Koninklijk Nederlands Vervoer vindt dat de openbaar
vervoersprijzen variabel moeten worden. Zo zou een rit in de metro in de
spitsuren duurder worden dan overdag.
Variabele prijzen in het openbaar vervoer zijn een goed idee  
in procenten van Allen
Eens 33
Oneens 63
Weet niet / geen mening 4
Als een kaartje tijdens de spitsuren duurder wordt, ga ik minder vaak  
op die tijden gebruik maken van het openbaar vervoer  
in procenten van Allen
Ja, minder vaak 24
Nee 23
Ik maak geen gebruik van het openbaar vervoer 51
Weet niet / geen mening 2
Vindt u dat automobilisten meer moeten betalen tijdens de spits?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 67
Weet niet / geen mening 5