Onderzoek "Opvang in eigen regio?"  7 februari
 In Groot-Brittannië is een plan ontwikkeld om het aantal asielzoekers
drastisch te beperken door ze terug te sturen naar 'beschermde gebieden'
van de Verenigde Naties. Opvang in eigen regio zo gezegd, een thema
waarin in Nederland onder andere door Pim Fortuyn aandacht voor is gevraagd.
De term ‘safe haven’ (beschermde gebieden) werd ook gebruikt voor de
enclave Srebrenica in 1995. Onder verantwoordlijkheid van de Verenigde
Naties slaagden Nederlandse militairen er niet  in 7000 moslim-vluchtelingen
te beschermen tegen de massamoord die Bosnische Serviërs pleegden
op de moslims.
Vindt u het Britse plan een goed idee  
in procenten van Allen
Ja 80
Nee 11
Weet niet / geen mening 9
De ervaring met Srebrenica is van groot belang bij het ontwikkelen van een 
plan voor 'beschermde gebieden' voor vluchtelingen  
in procenten van Allen
Ja 79
Nee 14
Weet niet / geen mening 7