Onderzoek "Bush vs Saddam 7 februari"  7  februari
De Amerikaanse president Bush heeft, naar eigen zeggen, concrete bewijzen
geleverd, dat Saddam massa-vernietigingwapens bezit.
Denk u dat George Bush?    
in procenten van Allen 29-1-2003
Gelijk heeft met zijn beschuldigingen en terecht op een confrontatie aanstuurt 17 10
Gelijk heeft met zijn beschuldigingen, maar minder hard van stapel moet lopen 21 19
Misschien Irak terecht beschuldigt, maar minder hard van stapel moet lopen 53 62
Irak ten onrechte beschuldigt en minder hard van stapel moet lopen 6 6
Irak nu ten onrechte beschuldigt, maar  terecht op een confrontatie aanstuurt 1 1
Weet niet / geen mening 2 1