Onderzoek "Voorlichting over terrorisme in Nederland?"  style='display:none'>uari
Tot voor kort was het gebruikelijk dat de grootse partij in de Kamer de
voorzitter levert. Nu wordt de voorzitter door de Kamer gekozen,
en kunnen kamerleden zichzelf kandidaat stellen, ook zonder fractiesteun
Er zijn vooralsnog drie kandidaten voor het voorzitterschap van de nieuwe
Tweede Kamer: de huidige voorzitter en kamerlid Frans Weisglas, het kamerlid
Gerda Verburg en het kamerlid Thom de Graaf.
Wie vindt u dat de nieuwe voorzitter moet worden?  
in procenten van Allen
Frans Weisglas 35
Gerda Verburg 15
 Thom de Graaf 49
Was de oude methode (grootste partij) beter dan de 'vrij'e verkiezing?  
in procenten van Allen
Ja, de oude methode was beter 8
Nee, de voorzitter moet vrij worden gekozen 89
Weet niet / geen mening 3