Onderzoek "Bush en Irak"  29 januari
De Amerikaanse president George Bush heeft in zijn jaarlijkse
 ‘State of the Union’ rede harde woorden tegenover Irak gebruikt. 
De Verenigde Staten maken zich op voor een oorlog tegen Irak. 
En Bush heeft aangekondigd volgende week concrete bewijzen
 te leveren dat Saddam massavernietigingwapens bezit.
Denk u dat George Bush?  
in procenten van Allen
Gelijk heeft met zijn beschuldigingen en terecht op een confrontatie aanstuurt 10
Gelijk heeft met zijn beschuldigingen, maar minder hard van stapel moet lopen 19
Misschien Irak terecht beschuldigt, maar minder hard van stapel moet lopen 62
Irak ten onrechte beschuldigt en minder hard van stapel moet lopen 6
Irak nu ten onrechte beschuldigt, maar  terecht op een confrontatie aanstuurt 1
Weet niet / geen mening 1
Hoe is uw vertrouwen in Bush?  
in procenten van Allen
Groot 4
Matig 30
Klein 31
Absoluut nul 34
Weet niet / geen mening 1
De Verenigde Staten willen hun olie-belangen in de regio veilig stellen  
in procenten van Allen
Ja, dat is de belangrijkste reden  40
Ja, dat speelt mee, maar het is niet de belangrijkste reden 52
Nee, dat speelt geen rol 5
Weet niet / geen mening 4
Het is privé-actie van Bush:  hij wil  het karwei van zijn vader afmaken  
in procenten van Allen
Ja, dat is de belangrijkste reden  12
Ja, dat speelt mee, maar het is niet de belangrijkste reden 59
Nee, dat speelt geen rol 20
Weet niet / geen mening 8
Bent u nu banger dan in 1991, ten tijde van Operation Desert Storm  
in procenten van Allen
Ja 43
Nee 49
Weet niet / geen mening 8
Mijn angst in nu groter, vanwege:  
in procenten van Allen
De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 53
Het feit dat de V.S. in 1991 een duidelijkere reden hadden (Koeweit) 42
Saddams  bezit van meer en/of gevaarlijkere wapens  42
De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 40
Het feit dat Bush senior meer wijsheid had dan Bush junior  26
De situatie in Israel 18
Ik weet niet waarom  ik nu banger ben 3
Ik ben nu bang voor:  
in procenten van Allen
Wereldwijde escalatie van het conflict 51
Escalatie van het conflict in het Midden Oosten in het algemeen 50
Terreuraanslagen in West-Europa 49
Voor de vele slachtofffers die zullen vallen 43
Wereldwijde economische neergang 42
De veiligheid van Israel 8
Weet niet / geen mening 1