Onderzoek "De Loden Leeuw - irritante tv-spotjes" 247januari
Vandaag wordt de winnaar van Loden Leeuw 2002 bekend,
een prijs voor de irritantste tv-commercial van het afgelopen
jaar. Deze nieuwe publieksprijs wordt in de Tros Radar††
uitzending uitgereikt aan de makers en de opdrachtgever
van het meest irritante spotje.
Welk spotje vindt u het meest irritant?  
in procenten van Allen
Postkrediet 32
Frisia verzekering 28
Waterbeddenconcurrent 20
Herbal essence 8
KPN i-mode 8
Zijn (sommige) tv-commercials een vorm van kunst?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 29
Weet niet geen mening 2
De Reclamecode commissie zou ook een esthetisch oordeel mogen vellen
   
in procenten van Allen
Eens 47
Oneens 46
Weet niet / geen mening 7
In het algemeen zijn tv-commercials  
in procenten van Allen
Nooit irritant 0
Soms irritant 40
Vaak irritant 51
Altijd irritant 9
Weet niet / geen mening 0
Meest irritant soort tv-commercials  
in procenten van Plaats
Wasmiddel reclames 1
Reclames van financiŽle instellingen 2
Maandverband reclames 3
Tv-commercials die een film onderbreken zijn ergerlijk  
in procenten van Allen
Eens 81
Oneens 19