Onderzoek "Enclave lastige huurders"  16 januari
10% van de huurders van de woningbouwcorporatie Woonconcept in
Meppel en Hoogeveen verhuist wegens de onveiligheid van de buurt.
De directeur van deze woningbouwcorporatie stelt voor om lastige huurders,
die ook na begeleiding en na woningles nog veel overlast veroorzaken, 
bij elkaar in een enclave te zetten: 'een dorp op de hei'.
Het is een goed plan  
in procenten van Allen
eens 43
oneens 52
Ook bij mogelijke problemen in de enclave, zou  dit beleid   
gehandhaafd moeten worden  
in procenten van Allen
eens 41
oneens 52