Onderzoek "Hoofddoekjes in de klas" 10 januari
Een school in Amsterdam heeft een meisje het klaslokaal uitgezet 
omdat zij een hoofddoekje droeg. Minister van der Hoeven van 
onderwijs reageerde hier desgevraagd op door op te merken dat 
het scholen vrij staat eisen te stellen aan kleding.
Scholen mogen eisen stellen aan kleding van de leerlingen  
in procenten van Allen
eens 77
Er moet een algemeen verbod op hoofddoekjes in de scholen komen  
in procenten van Allen
oneens 66
Als hoofddoekjes verboden worden dan moet dat ook voor  
andere hoofddeksels gelden  
in procenten van Allen
eens 78