Onderzoek "Imams opgeleid in Nederland" 9 januari
De VVD wil dat nieuwe imams in ons land vanaf 2007 ook in Nederland 
worden opgeleid. Buitenlandse imams zouden dan geen werkvergunning 
meer krijgen.
Imams moeten in Nederland zijn opgeleid  
in procenten van Allen
eens 69
oneens 17
Weet niet/geen mening 14
Vindt dat dergelijk regel dan ook voor alle buitenlandse   
religieuze leiders moet gelden, van alle godsdiensten  
in procenten van Allen
ja 78
nee 13
Weet niet/geen mening 9