Onderzoek "Proeftijd bewindslieden" 6 januari
Femke Halsema van GroenLinks heeft onlangs voorgesteld om 
bewindslieden (ministers en staatssecretarissen) net als andere 
werknemers een proeftijd te geven. Na de eerste 100 dagen van hun 
bewind voert de Tweede Kamer een functioneringsdebat met de 
minister-president, die zich dan mag verantwoorden over het optreden 
van zijn collega's. Functioneert een bewindspersoon niet voldoende dan 
kan hij of zij zonder veel politiek tumult vervangen worden door een 
partijgenoot. 
Dit is een goed idee  
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 28
Weet niet/geen mening 4