Onderzoek "Bomhoff klapt uit de school" 19 december
Oud-LPF-minister Bomhoff, citeert in zijn boek Blinde ambitie uit 
vergaderingen van de ministerraad. Bomhoff heeft hiermee het 
ambtsgeheim geschonden. Premier Balkenendes ministerie van 
Algemene Zaken beraadt zich op juridische stappen tegen Bomhoff. 
Het is aan de premier om al dan niet actie te ondernemen. Bomhoff 
verdedigt zichzelf onder meer met het feit dat Ed van Thijn in zijn 
boek Retour Den Haag ook over ministerraadvergaderingen heeft 
geschreven. Van Thijn is daarvoor destijds niet vervolgd.
Keurt het af dat Bomhoff uit de school is geklapt  
in procenten van Allen
ja 60
nee 27
Bomhoff moet juridisch worden vervolgd  
in procenten van Allen
ja 50
nee 38
Ministerraadvergaderingen moeten in het vervolg openbaar worden gemaakt  
in procenten van Allen
ja 53
nee 39