Onderzoek "Gladheid" 16 december
Door de recente gladheid op de wegen zijn er wederom veel ongelukken
gebeurd. Meestal blijft het gelukkig beperkt tot lichte verwondingen en
blikschade.
Manier van remmen in een slip  
in procenten van Allen
remt van hard naar zacht 3
remt van zact naar hard 21
remt pompend (juiste methode) 67
staat bovenop de rem 2
trekt aan handrem 8
Manier van sturen in een slip  
in procenten van Allen
laat het stuur los 6
stuurt in de richting waar hij/zij naartoe wil (juiste methode) 48
stuurt in de richting waar hij/zij naartoe wil 40
beweegt stuur heftig heen en weer 6
Manier van schakelen in een slip  
in procenten van Allen
schakelt niet 43
schakelt zsm naar de eerste versnelling 14
zet 'm in z'n vrij of drukt koppeling in (juiste methode) 43
Slipcursus moet verplicht onderdeel worden van de rijopleiding  
in procenten van Allen
eens 79
oneens 12
Is al eens met de auto in een slip beland  
in procenten van Allen
ja 43
nee 57