Onderzoek "Campagne Dierenbescherming" 16 december
De dierenbescherming heeft in haar kerstcampagne een oproep gedaan
om rekening te houden met het dierenleed dat gepaard gaat met de
feestdagen. Dit maal willen zij de mensen er op wijzen dat zogenaamd
wild' ook gefokt is en dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden.
Als beeld gebruikt de dierenbescherming daartoe een Heilige Maagd
Maria die een dood, bebloed konijn in haar armen houdt. Het Contact
Rooms Katholieken (CRK) heeft inmiddels aangifte gedaan bij het
Openbaar Ministerie. De belangenorganisatie vindt de campagne
godslasterlijk.
De campagne van de Dierenbescherming is godslasterlijk    
in procenten van Allen Katholieken
eens 30 42
oneens 62 48
De KRO campagne is godslasterlijk    
in procenten van Allen Katholieken
eens 22 23
oneens 67 55
Het CRK heeft te overgevoelig gereageerd    
in procenten van Allen Katholieken
eens 65 55
oneens 24 25
Houdt rekening met dierenleed bij kerstinkopen  
in procenten van Allen
ja 39
nee 56