Onderzoek "Burgerenquete" 13 december
Ook de  Parlementaire Enquête over de Bouwfraude laat zien welk v
erschil er is tussen wat de politiek zegt te doen en wat er in werkelijkheid 
gebeurt. Er is een ander onderwerp dat volgens sommige mensen ook 
bij uitstek geschikt is voor een Parlementaire Enquête: De Betuwelijn. 
Er moet een enquete komen over de Betuwelijn  
in procenten van Allen
ja 69
nee 21
Bij zeer tegenvallende resultaten van de Betuwelijn zal een enquete worden
georganiseerd  
in procenten van Allen
ja 53
nee 34
Is voor een mogelijkheid om een enquete te organiseren als een miljoen mensen
dat wil  
in procenten van Allen
ja 71
nee 22
Er moet een BurgerEnquete komen over de Betuwelijn  
in procenten van Allen
ja 55
nee 34
Zou een handtekening zetten voor het houden van een BurgerEnquete  
over de Betuwelijn  
in procenten van Allen
ja 64
nee 26
Geschikte onderwerpen voor een BurgerEnquete  
in procenten van Allen
Het houden van referenda bij belangrijke beslissingen 52
Teruggave van het kwartje van Kok 31
Het instand houden van de AOW in de toekomst 29
Het kunnen kiezen van een burgemeester 28
Grote aantallen mensen in de WAO 17
Moord op Fortuyn 17
Geen van deze 21