Onderzoek "Bouwfraude" 12 december
Vandaag is het rapport van de commissie-Vos (bouwfraude), gepresenteerd.
Commissie heeft alles gedaan binnen haar macht om achter de waarheid te komen  
in procenten van Allen
ja 36
nee 19
weet niet/geen mening 45
Het rapport zal volledige duidelijkheid geven over de bouwfraudeaffaire  
in procenten van Allen
ja 17
nee 64
weet niet/geen mening 19
Er is sprake geweest van massale corruptie onder ambtenaren  
in procenten van Allen
ja 35
nee 47
weet niet/geen mening 18
De bouwbedrijven handelden te goeder trouw  
in procenten van Allen
ja 10
nee 80
weet niet/geen mening 10
Verbijstering over de laconieke manier waarop de betrokkenen met de signalen
van fraude zijn omgegaan  
in procenten van Allen
verbijsterd 81
niet verbijsterd 9
weet niet/geen mening 10