Onderzoek "PvdA vs. VVD" 9 december
PvdA en VVD hebben beiden verklaard niet met elkaar te willen regeren. 
Dit vanwege te zeer uiteenlopende meningen over economie en 
vreemdelingenbeleid. 
Het is een goede zaak dat zij niet met elkaar gaan regeren      
in procenten van Allen VVD PvdA
eens 62 69 57
Het is jammer dat Bos geen premier wil worden      
in procenten van Allen VVD PvdA
oneens 62 69 57
Het is onwenselijk dat het CDA zoals vanouds weer de middenpartij wordt die altijd regeert  
in procenten van Allen VVD PvdA
eens 61 69 71
Economie en werkgelegenheid is in de beste handen bij:      
in procenten van Allen VVD PvdA
PvdA 40 5 86
VVD 53 93 10
Vreemdelingenbeleid is in de beste handen bij:      
in procenten van Allen VVD PvdA
PvdA 34 8 76
VVD 57 88 21