Onderzoek "Nawijn en LPF" 5 december
Vandaag is bekend geworden dat Hilbrand Nawijn zich niet langer
beschikbaar stelt voor het lijsttrekkerschap. Hij zei zich niet prettig te
voelen in het huidige politieke klimaat. Mat Herben wordt nu als kandidaat
naar voren geschoven.
De meest geschikte lijsttrekker voor de LPF  
in procenten van Allen
Nawijn 20
Herben 55
Vertrouwen potentiele lijsttrekkers  
  Allen
Nawijn 3.5
Herben 4.3