Onderzoek "VVD en islamitische scholen" 3 december
Zalm (VVD) heeft gezegd het oprichten van nieuwe islamitische scholen 
vooral te willen ontmoedigen. De VVD onderzoekt nog hoe dat binnen de 
grenzen van de grondwet kan, omdat daarin de vrijheid van onderwijs is 
vastgelegd. 
Het oprichten van islamitische scholen moet worden ontmoedigd    
in procenten van Allen VVD
eens 66 78
Een dergelijk ontmoedigingsbeleid is niet discriminerend    
in procenten van Allen VVD
eens 50 61
Islamitisch onderwijs is vergeleken met onderwijs op andere scholen    
in procenten van Allen VVD
beter 1 2
slechter 48 55
even goed 33 30
Bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft    
in procenten van Allen VVD
eens 32 38
oneens 59 55