Onderzoek "Hogere Prijzen Horeca" 22 november
Het bezoek aan de horeca neemt ten opzichte van vorig jaar af.
Dat lijkt samen te hangen met prijzen die sterker zijn verhoogd dan in andere
bedrijfstakken.
Daarover zijn een aantal vragen gesteld.
Prijzen in Horeca zijn ten opzichte van andere sectoren  
in procenten van Allen
veel meer naar boven zijn gegaan 67
iets meer naar boven zijn  gegaan 25
hetzelfde gebleven 7
Horeca bezoek ten opzichte van vorig jaar  
in procenten van Allen
veel minder 28
iets minder 23
hetzelfde 34
 
Als de prijzen 10 a 15% lager zou zijn dan zou het bezoek aan de horeca
in procenten van Allen
veel meer worden 16
iets meer worden 44
hetzelfde zijn 36