Onderzoek "enquetecommissie srebrenica" 11 november
Vandaag is de parlementaire enquetecommissie Srebrenica begonnen
met haar verhoren.
verwacht dat de commissie nieuwe feiten boven tafel krijgt  
in procenten van Allen
ja 33
nee 48
verwacht dat de commissie nieuwe verantwoordelijken weer aan te wijzen
in procenten van Allen
ja 37
nee 39
Hoeveelheid waarde die aan het onderzoek wordt gehecht  
in procenten van Allen
veel 4
vrij veel 25
vrij weinig 40
weing 21
weet niet/geen mening 10
Totaal 100
Vindt in het algemeen parlementaire enquetes zinvol  
in procenten van Allen
ja 66
Burgerenquete wenselijk als meer dan 1 miljoen mensen daarvoor zijn
en uitgevoerd door onafhankelijken  
in procenten van Allen
eens 62