Onderzoek "valse aangiftes" 8 november
Gisteren is door justitie bekend gemaakt dat het meisje uit Hoogezand
dat beweerde te zijn verkracht door acht Turkse jongens een valse aangifte
heeft gedaan. Zij is niet verkracht en ook de brand in haar huis is niet 
door derden aangestoken.
Alle valse aangiftes van zedenmisdrijven moeten worden vervolgd  
in procenten van Allen
eens 54
Wanneer een gehele bevolkingsgroep door een valse aangifte wordt
zwartgemaakt dan moet het OM tot vervolging overgaan  
in procenten van Allen
eens 77
Grote mediaaandacht draagt bij aan meer valse aangiftes verkrachtingen
in procenten van Allen
eens 64
De media valt iets te verwijten  
in procenten van Allen
oneens 57