Onderzoek "parkeren" 8 november
Engels onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen slechter kunnen
parkeren dan mannen. 
heeft geen moeite met parkeren      
in procenten van Allen Mannen Vrouwen
ja 59 78 40
Mannen kunnen beter parkeren dan vrouwen      
in procenten van Allen Mannen Vrouwen
eens 62 70 54