Onderzoek "Doodstraf" 7 november
Recente rechtszaken tegen Willem E. en Volkert van der G. doen de
discussie weer oplaaien of in Nederland de doodstraf opnieuw
gentroduceerd moet worden.
Aan iemand als Willem E. moet de doodstraf gegeven kunnen worden
in procenten van Allen
eens 44
oneens 54
Aan iemand als Volkert van der G. moet de doodstraf gegeven kunnen worden
in procenten van Allen
eens 40
oneens 58
Gevoel ten aanzien van de doodstraf in Nederland in het algemeen  
in procenten van Allen
 Het moet niet meer worden ingevoerd 50
 Het moet kunnen worden ingevoerd voor heel bijzondere gevallen 28
 Het moet voor ernstige misdaden ingevoerd worden 21
 Weet niet/Geen mening 1
Totaal 100
Invoeren van de doodstraf betekent minder ernstige misdaden  
in procenten van Allen
eens 29
oneens 65