Onderzoek "tieners en seks" 6 november
Uit onderzoek onder een groep van 1500 scholieren blijkt dat tieners
steeds eerder seksueel actief zijn. Zo heeft van de 11- tot 13-jarigen
al 10 procent geslachtsgemeenschap gehad. In 1995 was dit 4 procent.
11-13 jaar is te jong  
in procenten van Allen
Ja 90
Aanvaardbare minimuleeftijd voor seksueel verkeer  
in procenten van Allen
jonger dan 11 0
11 2
12 2
13 0
14 3
15 16
16 42
17 12
18 12
19 1
ouder dan 19 5
Weet niet/geen mening 4
Totaal 100