Onderzoek "Overstap Hirsi Ali naar de VVD" 1 november
PvdA lid en medewerkster Hirsi Ali heeft gisteren aangekondigd voor de
VVD in de tweede kamer plaats te willen nemen.
Overstap van Hirsi Ali is ongeloofwaardig  
in procenten van Allen
eens 60
Hirsi Ali zou een goed kamerlid zijn  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 32
Weet niet/geen mening 38
Totaal 100
De VVD zal door haar overstap meer stemmen winnen  
in procenten van Allen
Ja 27
Nee 52
Weet niet/geen mening 21
Totaal 100