Onderzoek "Minder geld voor publieke omroep" 23 oktober
In de aanloop naar de verkieizngen opperde Zalm dat de publieke omroepen het
met minder geld zouden moeten kunnen
!0% minder geld voor de publieke omroep  
in procenten van Allen
Goed idee 46
Geen goed idee 41
   
Terug naar twee publieke zenders  
in procenten van Allen
Goed idee 50
Geen goed idee 43