Onderzoek "Zalm oorzaak val van kabintet"    18 oktober 2002
Zalm wordt gezien als degeen die de stop uit het kabinet getrokken heeft.
Van de kiezers wilde we weten of deze dat hem wileden aanrekenen.
Als Zalm het kabinet heeft laten vallen dan neem ik het hem kwalijk    
    Kiezer  Kiezer  Kiezer  Kiezer 
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Ja 26 22 57 10 23