Onderzoek "Dreigende armoede in Nederland" 10 oktober
De verslechterde economische omstandigheden van de laatste tijd maken de
de financiŽle toekomst van de Nederlanders onzeker. De koop kracht staat
onder druk.
Mate van achteruitgang in koopkracht  
in procenten van Allen
sterk achteruit 24
enigszins achteruit 41
niet achteruit 20
juist op vooruit gegaan 8
weet niet /geen mening 7
Totaal 100
Vreest niet meer rond te kunnen komen  
in procenten van Allen
ja 25
nee 69
weet niet /geen mening 7
Totaal 100
In de toekomst zal een substantieel deel van de Nederlanders onder de
armoedegrens moeten leven  
in procenten van Allen
ja 41
nee 53
weet niet /geen mening 6
Totaal 100
Belangrijke rol voor de regering in armoedebestrijding  
in procenten van Allen
ja 86
nee 10
weet niet /geen mening 4
Totaal 100
De door het kabinet aangekondigde maatregelen zullen voor herstel zorgen
van de economie  
in procenten van Allen
ja 12
nee 69
weet niet /geen mening 19
Totaal 100