Onderzoek "Aangifte van kindermishandeling" 10 oktober
Op 10 oktober is het de Nationale Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid.
Dit jaar gaat de aandacht uit naar psychische mishandeling en emotionele 
verwaarlozing van kinderen. Men wil laten zien dat mensen in de omgeving 
van een kind in de knel wel degelijk iets kunnen betekenen.
Zou aangifte doen van kindermishandeling  
in procenten van Allen
Ja, bij een sterk vermoeden  32
Ja, mits zelf getuige  57
Nee, angst voor valse beschuldiging 7
Nee, mengt zich niet in andermans zaken 1
weet niet /geen mening 4
Totaal 100
De nieuwe aandacht voor de problematiek zal helpen  
in procenten van Allen
ja 21
nee 46
weet niet /geen mening 33
Totaal 100
Overheid moet ondanks privacy-bezwaren zich meer bemoeien met de situatie
binnen gezinnen  
in procenten van Allen
ja 45
nee 44
weet niet /geen mening 11
Totaal 100