Onderzoek "Uitspraken Gretta Duisenberg over handtekeningenactie" 4 oktober 2002
Gretta Duisenberg zei onlangs 6 miljoen handtekeningen te willen
ophalen voor de Palestijnen. Een advocaat heeft een aanklacht
tegen haar ingedeind.
De ophef die wordt gemaakt over Gretta Duisenbergs opmerking
is terecht  
in procenten van Allen
oneens 44
eens 41
weet niet/geen mening 15
Totaal 100
De aanklacht die een advocaat tegen Gretta Duisenberg in  
heeft gediend is terecht  
in procenten van Allen
oneens 48
eens 34
weet niet/geen mening 17
Totaal 100