Onderzoek "Referendum in Nederland"    30 september 2002
Op 29 september gaf De Graaf (D66) aan dat er een groep zou gaan starten
om het Referendum in Nederland te behouden. 
Met name ging het daarbij om dat men verbaasd was dat de LPF ingestemd had
met het laten verdwijnen van het Referendum
Na de laatste verkiezingen houdt de politiek meer rekening
met kiezer dan voorheen  
    Kiezer Kiezer Kiezer Kiezer
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Wel 24 32 47 20 6
Niet 76 68 53 80 94
Totaal 100 100 100 100 100
Fout van LPF om in te stemmen met afschaffing  
van het Referendum  
    Kiezer Kiezer Kiezer Kiezer
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Ja 82 73 82 82 90
Nee 18 27 18 18 10
Totaal 100 100 100 100 100
   
   
Referendum moet weer afgeschaft worden  
    Kiezer Kiezer Kiezer Kiezer
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Ja 22 30 20 25 12
Nee 78 70 80 75 88
Totaal 100 100 100 100 100