Onderzoek "Problemen binnen de PvdA" 27 september 2002
2002 Het Stemburo van "Stem van Nederland"
Nadat de commissie De Boer met haar rapport uit was gekomen inzake
de grote nederlaag van de PvdA is er ruzie uitgebroken tussen het
partijbestuur van de PvdA en de commissie.
Redenen die heel belangrijk zijn geweest bij de grote  
nederlaag van de PvdA  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
De top luisterde niet naar de gewone man 86 83
Gedrag Melkert bij debat op 6 maart 79 76
PvdA ontkende de problemen van de multiculturele samenleving 77 69
Melkert geen aantrekkingskracht als lijsttrekker 74 73
Fortuyn legde de zwakke kanten van de PvdA bloot 69 70
Geen discussie meer binnen de PvdA ove belangrijke zaken 60 63
PvdA kwam niet meer op voor de zwakken in de samenleving 60 70
Paars II deed het niet goed 49 55
Wim Kok heeft weinig gedaan om nieuwe weg te vinden 34 41
   
Redenen in volgorde van belangrijkheid  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
De top luisterde niet naar de gewone man 43 45
PvdA ontkende de problemen van de multiculturele samenleving 37 37
Melkert geen aantrekkingskracht als lijsttrekker 33 24
Fortuyn legde de zwakke kanten van de PvdA bloot 28 27
Gedrag Melkert bij debat op 6 maart 16 22
PvdA kwam niet meer op voor de zwakken in de samenleving 15 19
Paars II deed het niet goed 11 14
Geen discussie meer binnen de PvdA ove belangrijke zaken 8 8
Wim Kok heeft weinig gedaan om nieuwe weg te vinden 4 4
   
Oordeel over het opschrijven van de commissie dat  
Melkert de grootste verantwoordelijkheid had  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
Juist 32 33
Onjuist 68 67
Totaal 100 100
Partijbestuur maakt in het openbaar bezwaar tegen  
de inhoud en publicatie van het rapport  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
Terecht 56 51
Had binnenskamers moeten blijven 44 49
Totaal 100 100
   
Moment van kiezen van een nieuwe leider  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
Dit najaar 57 64
Later 43 38
Totaal 100 100
Personen die men als kandidaat voor het leiderschap  
zou willen zien  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
Wouter Bos 46 46
Van Nieuwenhoven 28 31
Rob Oudkerk 26 29
Job Cohen 20 22
Felix Rottenberg 18 21
Rob van Gijzel 18 17
Klaas de Vries 8 5
Adri Duivensteyn 3 4
Lennaart Booy 1 1
Geen van deze 14 11
Persoon waarop men zou stemmen bij verkiezing  
als leider van de PvdA  
    Kiezer
in procenten van Allen PvdA
Wouter Bos 29 30
Van Nieuwenhoven 18 21
Rob Oudkerk 13 8
Job Cohen 10 9
Felix Rottenberg 7 9
Rob van Gijzel 7 8
Klaas de Vries 3 1
Lennaart Booy 1 1
Adri Duivensteyn 0 1
Geen van deze 13 11