Onderzoek "Taal op School"    24 september 2002
Vandaag is er een voorstel gedaan aan de minister van onderwijs inzake het
geven van Marokkaans en Turks op school naast Engels en Duits.
Plan om naast Engels/Duits ook Turks en Marokkaans  
op school te geven om integratie te bevorderen  
   
in procenten van Allen
Goede idee 10
Slecht idee 90
Totaal 100
Verbieden aan bepaalde scholen Turks of Marokkaans  
als hoofdtaal te hebben  
   
in procenten van Allen
Verbieden 81
Niet verbieden 19
Totaal 100