Onderzoek "Kinderen in Musicals"    23 september 2002
Binnenkort wordt in Nederland The Sound of Music weer opgevoerd.
In dat kader zijn een aantal vragen gesteld over kinderen die in musicals meedoen.
Oordeel over het alleen mogen meedoen als   
Arbeidsinspectie toestemming geeft.  
   
in procenten van Allen
Goede aanpak 84
Geen goede aanpak 16
Totaal 100
Geeft toestemming om talentvol eigen kind  
aan musical mee te laten doen  
   
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 16
Totaal 100
   
Geeft toestemming als talentvol kind zelf  
heel graag aan musical mee wil doen  
   
in procenten van Allen
Ja 91
Nee 9
Totaal 100